مطالعات مجموعه اقامتی توریستی ( هتل در اصفهان)

در این فایل وُرد قابل ویرایش  مجموعه مطالعات و ضوابط طراحی فضاهای اقامتی ، توریستی و تفریحی گنجانده شده است . تحلیل و نقد نمونه های هتل ایران و جهان این مطالعات را کاملتر کرده است. 

این فایل موجود با فرمت وُرد قابل ویرایش می باشند.

قیمت: 10,500 تومان