نمونه قرارداد اجرای سقف کامپوزیت

در این بخش فایل وُرد نمونه قرارداد اجرای سقف کامپوزیت به صورت تایپ شده (قابل ویرایش و تغییر) در 8 صفحه ارائه شده است. این قرارداد از نوع دستمزدی مترمربعی برای قالب بندی، آرماتورگذاری و بتن ریزی سقف کامپوزیت تنظیم شده است.

در صورت تمایل به خرید با استفاده از کادر سبز رنگ سمت چپ آن را به سبد خرید اضافه کنید.

قیمت: 5,500 تومان