معرفی ، تحلیل و نقد نمونه های بیمارستان ، اورژانس و مراکز درمانی

در این مجموعه فایلهای قابل ویرایش وُرد و پاورپوینت معرفی ، تحلیل و نقد نمونه های بیمارستان ، اورژانس و مراکز درمانی ارائه شده است . 

غالب  فایلها موجود با فرمت وُرد و پاورپوینت و قابل ویرایش می باشند.

 

قیمت: 12,500 تومان