روبرت مایلارت (ربر مایار)، زیبایی شناسی نخستین سازه های بتنی

۱۱ تیر ۱۳۹۴ ۰۳:۳۱:۵۷ ب.ظ

ربر مایار

روبرت مایلارت (1940-1872) مهندس عمران سوئیسی و از اولین کسانی بود که طراحی سازه‌های بتن مسلح را دگرگون ساخت و طراحی و اجرای نخستین سازه‌های بتنیِ دارای جذابیت‌های زیبایی‌شناختی را به عهده داشت. وی از قوس‌های سه مفصلی و قوس‌های صلب شده با عرشه‌ی پل، اسلب های بتنی بدون تیر و سقف و ستون قارچی برای ساختمان‌های صنعتی در طرح‌های خود بهره می‌جست. طرح‌های وی برای پل‌های سالگیناتوبل (Salginatobel, 1929-1930) و شوانباخ (Shwanbach, 1933) زیبایی‌شناسی و مهندسی ساخت پل‌ها را شدیداً متحول ساخت و تا دهه‌ها بر معماران و مهندسان پس از وی تأثیر گذاشت. در سال 1991 پل سالگینتابول توسط انجمن مهندسی امریکا (American Society of Civil Engineers) به‌عنوان اثر برجسته تاریخ مهندسی عمران در عرصه‌ی بین‌الملل معرفی شد.

پل سالگیناتوبل:

پل سالگیناتوبل (Salginatobel, 1929-1930)

پل شوانباخ:

پل شوانباخ (Shwanbach, 1933)

اولین سازه دال با سرستون قارچی توسط مایلارت در زوریخ 1910

 

اولین سازه دال با سرستون قارچی توسط مایلارت در زوریخ

اسلب قارچی در طبقه سوم انبار غله، کنفدراسیون سوئیس در Altdorf . 1912

اسلب قارچی در طبقه سوم انبار غله، کنفدراسیون سوئیس در Altdorf . 1912